جایزه معمار سال 1396 | فینالیست | مسکونی آپارتمانی

مجموعه مسکونی گلستان


فستیوال جهانی معماری سال 2017 | فینالیست | جایزه ایران

مجموعه مسکونی هم‌سایه


مسابقه طراحی دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد چابهار سال 1395 | رتبه سوم | اداری

دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد چابهار


جایزه معمار سال 1394 | رتبه سوم | مسکونی آپارتمانی

مجموعه مسکونی هم‌سایه


جایزه معمار سال 1394 | راه‌یافته به مرحله نیمه نهایی | مسکونی تک واحدی

ویلای دایی جان مهدی


جایزه معماری ایران سال 1394 | رتبه اول | مسکونی آپارتمانی

مجموعه مسکونی هم‌سایه


ساختمان برگزیده استان البرز سال 1394 | رتبه اول | مسکونی آپارتمانی

مجموعه مسکونی هم‌سایه


مسابقه طراحی مجتمع تجاری سام سال 1392 | رتبه اول | تجاری

مجتمع تجاری سام


جایزه معمار سال 1391 | تقدیر شده | بازسازی

کلینیک دندانپزشکی دکتر فریور


جایزه معماری داخلی ساختمان تجاری سال 1391 | رتبه اول | معماری داخلی فضای عمومی

بیست و یک متر مربع


مسابقه طراحی مجتمع تجاری بنکداران آمل سال 1389 | رتبه اول | تجاری

بنکداران


مسابقه طراحی مسجد حجتی قزوین سال 1389 | رتبه اول | عمومی

مسجد حجتی


جایزه معماری داخلی مجله هنر و معماری سال 1389 | تقدیرشده | معماری داخلی

نیا