مسابقه طراحی مجتمع تجاری سام سال 1392 | رتبه اول | تجاری

مجتمع تجاری سام

چندمنظوره

شهر: تهران
وضعیت پیشرفت: 90%
محل اجرا: پاسداران
کارفرما: خصوصی
زیربنا: 17000 مترمربع
تاریخ طراحی:1391
معمار: نوید امامی

مدیر پروژه: سعید سوری

تیم طراحی: سیما رحیمیان، فاطمه رستمی، حامد احمدی، بهروز صمدی، آرش رضایی زادگان

سازه: شرکت باستان پل ، وحید قراخانی

اجرا: محمد قائمی ، رضا معتضدی

نظارت: دفتر معماری رازان

اشتراک‌گذاری: